ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ (ចាប់ពីម៉ោង ៨:00 ដល់ល្ងាច ៥:៣០)

ទូរស័ព្ទ៖ ០២១-៦៦៣៥០១៤៩ / ៦៦៣៦៨០០៦

ទូរសារ៖ ០២១-៦៦៣៦៨០០៥

អ៊ីមែល៖ yangli@yangli-sh.com

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ១៖ ជេងផេង
Wechat / WhatApp៖ +៨៦ ១៣៧ ៦៤៥២ ៨០១៨

អ្នកទំនាក់ទំនងទី ២៖ ស៊ូស៊ីហ្សូ
Wechat / WhatApp៖ +៨៦ ១៣៦ ៣៦៣៣ ៧១៤៣

ហ្វេសប៊ុក

Twitter

LinkedIn

ស្វែងរក Youtube

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង