វីដេអូ

ឆានែលកែវពង្រីកទំហំ ៣៧ ម។ មដែលមានភ្ជាប់ជាមួយទំពក់

ឈុតប្រភេទ GERISS អឺរ៉ូនៅលើហ៊ីងបិទជិតទន់

ប្រព័ន្ធថតប្រអប់ហ្គែរស៊ីសស្លីម

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីប្រភេទមុខ GERISS របស់អាមេរិកមានប្រហោងបិទជិត 3D ទន់

GERISS ផ្នែកបន្ថែមពេញលេញទន់បិទជិតថតស្លាយអាន់ឌ័រជាមួយឧបករណ៍ចាក់សោរសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្របមុខ

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន